Jak nie zostałem wzorowym podchorążym

W trakcie odbywania przeszkolenia wojskowego opiniowany prezentował właściwą postawę obywatelską i moralną.

Słabo przystosował się do służby wojskowej w związku z czym okazał się mało zdyscyplinowanym podchorążym.

Nie przejawiał zaangażowania w proces szkolenia.

W swym postępowaniu lekceważąco odnosił się do starszych stopniem.

Charakteryzuje podchorążego małe poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Dbał o powierzony mu sprzęt i mienie wojskowe.

Przestrzegał zasad współżycia społecznego.